Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น G – S

PRODUCT INFO

     ในปัจจุบันมีการนำตะแกรงเหล็กฉีก(Expanded metal) ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกไปใช้ในงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกับวัสดุตกแต่งอื่นๆ ติดตั้งง่าย แข็งแรงทนทาน จึงทำให้ตะแกรงเหล็กฉีกเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

Technical

     รุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกจะถูกกำหนดด้วยขนาดตา ความหนา และ สันของตะแกรง ตะแกรงแต่ละรุ่นเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันไป สามารถเลือกประเภทของวัสดุ (เหล็ก / อลูมิเนียม / สแตนเลส) และรูปแบบได้หลากหลาย

G - 1

Mesh Size : 23 x 122 mm.
Thickness : 3.2 mm.
Strand Width : 7.0 mm.

G : 5

Mesh Size : 9 x 44 mm.
Thickness : 1.6 m.
Strand Width : 2.5 mm.

G : 10

Mesh Size : 15 x 50 mm.
Thickness : 1.6 mm.
Strand Width : 5.0 mm.

S : 6

Mesh Size : 24 x 40.7 mm.
Thickness : 2.3 mm.
Strand Width : 3.0 mm.

S : 18

Mesh Size : 30 x 151 mm.
Thickness : 2.3 mm.
Strand Width : 3.0 mm.

ตารางแสดงรุ่นและรายละเอียดของตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น G - S

Product ขนาดตา ความหนา ขนาดสัน Weight/Sheet (+/-10%)
ชื่อรุ่น
SWM
LWM
(mm)
(mm)
4' x 8' (kg.)
G - 1
23.0
122.0
3.2
7.0
43.20
G - 2
23.0
122.0
4.5
7.0
61.00
G - 5
9.0
44.0
1.6
2.5
20.80
G - 10
15.0
50.0
1.6
5.0
25.00
S - 4
40.0
101.6
4.5
6.0
31.50
S - 6
24.0
40.7
2.3
3.0
13.50
S - 18
30.0
151.0
2.3
3.0
10.80

IDEAS AND INSPIRATIONS