ตะแกรงเหล็กฉีก (MEP Expanded Metal) รุ่น XS, XG, G, S, CR

ตะแกรงเหล็กฉีก XS – XG มาตรฐาน JIS

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น G – S

ตะแกรงเหล็กฉีกสำหรับหน้ากากอาคาร

ตะแกรงเหล็กฉีกอเนกประสงค์รุ่น CR