MEP ตะแกรงและตาข่าย

ตะแกรงกั้นจ๊อยท์ High Rib

ตะแกรงกั้นจ๊อยท์ Rib Lath

ตะแกรง Metal Lath

ตะแกรง Stripmesh

ตะแกรง Angle Bead

ตะแกรง Plaster Stop

PLASTER STOP

แผ่นเหล็กเจาะรู

เหล็กแผ่นลายกันลื่น

ตาข่ายถัก

ตะแกรงสาน / ตะแกรงตัวหนอน

ตะแกรงกรงไก่

0811